Процедури

Процедура № 747 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 28.02.2017
Втора дата
Начална цена 51,615.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„

Данни за дървесината

Обект/и № 1703 – 2, 1708 - 2, 1709 - 2, 1710 – 2, 1711 – 2, 1713 – 1, 1716 – 1, 1717 – 1
Дървесен вид дб
Едра 527.00 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 527.00 куб.м.