Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
514 ДГС Царево 05.12.2016 12.12.2016 1701, 1702, 1704, 1705, 1707, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1719;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
716.00 куб.м. 5182.00 куб.м. 95.00 куб.м. 0 куб.м. 10487.00 куб.м. 472.00 куб.м. 16952.00 куб.м.
чб, мб, акдр, чдб, мжд, дб, кгбр, цр, бб
Процедури за добив на дървесина 360,439.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” „ Виж пълна информация
513 ДГС Царево 05.12.2016 12.12.2016 1708, 1709, 1710, 1711 и 1717
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
366.00 куб.м. 1746.00 куб.м. 10.00 куб.м. 0 куб.м. 8872.00 куб.м. 19.00 куб.м. 11013.00 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 234,666.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
407 ДГС Царево 17.11.2016 23.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
323 ДГС Царево 18.10.2016 25.10.2016 1602 – 14, 1607 – 10, 1611 – 9, 1612 – 8, 1615 – 11;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35.64 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.64 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 3,385.80 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
184 ДГС Царево 22.08.2016 25.08.2016 1619
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1000 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1000 Пр. куб.м.
ДБ
Процедури за продажба на дървесина 10,500.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1619) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”, Виж пълна информация
99 ДГС Царево 19.07.2016 25.07.2016 1608 – 11, 1610 – 12, 1612 – 4, 1613 – 15, 1617 – 3;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.52 куб.м. 67.08 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 5,975.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
87 ДГС Царево 19.07.2016 25.07.2016 1618 I и 1619 II
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 1707 куб.м. 445 куб.м. 23 куб.м. 2471 куб.м.
чб, дб, цр, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 52,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация