slide

Личен състав | ДГС Царево

ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
СЛАВИ ГРЪНЧАРОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР КАРАГОГОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
.
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ГРАДИ ГРАДЕВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ПЛАМЕН ДИМИТРАКИЕВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
КАЛИН ЧЕЛЕБИЕВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ЖИВКО ЖЕЛЕЗЧЕВ
ЮРИСТ
ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА
СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА
КАСИЕР
РАДОСТ ВЕЛКОВА
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
МАРИЯ ДИМИТРОВА
ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА
ШОФЬОР
СТИЛИЯН ДЖЕБАРОВ
ДОМАКИН СКЛАД ЧЛ. 206 ОТ ЗГ
КРАСИМИР КИРОВ
ЧИСТАЧ
ДАНКА ГРУДОВА