slide

Личен състав | ДГС Царево

ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
СЛАВИ ГРЪНЧАРОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
НИКОЛАЙ МОРФОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ПЕТКО ДАМОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
КАЛИН ЧЕЛЕБИЕВ
ЮРИСТ
ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА
СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА
КАСИЕР
РАДОСТ ВЕЛКОВА
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
МАРИЯ ДИМИТРОВА
ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА
ШОФЬОР
СТИЛИЯН ДЖЕБАРОВ
ДОМАКИН СКЛАД ЧЛ. 206 ОТ ЗГ
КРАСИМИР КИРОВ
ЧИСТАЧ
ИРИНА КАНЕВА