ОТКРИВАНЕ НА ЛОВЕН СЕЗОН НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП''ДГС ЦАРЕВО''

НА 27.07.2017Г. ОТ 15:30ч., В СГРАДАТА НА ТП''ДГС ЦАРЕВО'' СЕ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА РАБОТНА СРЕЩА , ОТНОСНО ГОТОВНОСТТА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЛОВЕН СЕЗОН.