Седмицата на гората донесе горски празник за децата на територията на ДГС Царево

На 07.04.2022 г., за децата от детска градина ,,Ален мак" в град Царево бе истински горски празник. В четвъртия ден от Седмицата на гората, която тази година се провежда под мотото „Аз обичам гората“, екипът от горски служители на ТП ,,ДГС – Царево“ и експерти от ДПП „Странджа“ проведоха горска беседа за децата и ги запознаха с богатството на нашата природа. Малчуганите с любопитство и интерес участваха в игрите и опознавателните уроци за гората, представени от горските експерти. В парка, децата имаха възможността да разберат как виждат различните видове животни - земноводни и насекоми, като погледнат през специални очила, пресъздаващи зрението на различните животински видове. След това любопитните дечица апликираха картинки с природни горски материали и научиха как да откриват кое дърво е иглолистно и кое широколистно. Празникът продължи със засаждането на млади дръвчета в дворните пространства на двете сгради на ДГ ,,Ален мак". От своя страна децата отправиха поздрав към гостите с изпълнения на тематични за днешния празник песнички и стихчета, посветени на гората.