Процедури

Процедура № 2411 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 19.09.2018
Втора дата
Начална цена 2,618.85 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„

Данни за дървесината

Обект/и № 1805 - 5; 1816 - 5;
Дървесен вид чб
Едра 30.81 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 30.81 куб.м.