Процедури

Процедура № 2509 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 19.11.2018
Втора дата
Начална цена 277,590.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 1901, 1902, 1905, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914, 1915
Дървесен вид цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк, мб
Едра 261 куб.м.
Средна 276 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 9717 куб.м.
За огрев 2692 куб.м.
ОЗМ 80 куб.м.
Всичко 13026 куб.м.