Процедури

Процедура № 2511 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 20.11.2018
Втора дата
Начална цена 589,686.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
Предмет „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Данни за дървесината

Обект/и № 1904 -1, 1907 - 1, 1907 – 2, 1913 - 1, 1913 – 2, 1916 - 1, 1917 – 1, 1917 - 2
Дървесен вид цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк, мб
Едра 0 куб.м.
Средна 280 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 6688 куб.м.
За огрев 1673 куб.м.
ОЗМ 75 куб.м.
Всичко 8716 куб.м.