Процедури

Процедура № 3537 на ДГС Царево

Процедура № 3537 на ДГС Царево от 20.11.2019 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 20.11.2019
Втора дата
Начална цена 228,416.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014
Дървесен вид цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр
Едра 181 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 8129 куб.м.
За огрев 2388 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 10762 куб.м.