Процедури

Процедура № 3921 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Царево
Първа дата 24.02.2020
Втора дата
Начална цена 295,125.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2021;
Дървесен вид цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
Едра 187 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 9650 куб.м.
За огрев 2807 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 12708 куб.м.