Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
744 ДГС Царево 23.02.2017 I
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м.
дб
Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,752.49 лв. без ДДС
Предмет: „ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ“ (Природосъобразно производство на висококачествена дървесина от млади насаждения в ДГФ на територията на ТП „ДГС Царево) Виж пълна информация
711 ДГС Царево 07.03.2017 Открита процедура 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”. Виж пълна информация
697 ДГС Царево 02.02.2017 1703, 1704, 1705, 1707, 1713, 1717
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 27,500.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1703, 1704, 1705, 1707, 1713, 1717) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”, Виж пълна информация
560 ДГС Царево 07.12.2016 13.12.2016 1702 – I, 1703 - I, 1708 - I, 1709 – I, 1710 - I 1711 - I
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 974 куб.м. 0 куб.м. 6670 куб.м. 2192 куб.м. 0 куб.м. 9836 куб.м.
ДБ; ЦР
Процедури за продажба на дървесина 655,452.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата), находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
514 ДГС Царево 05.12.2016 12.12.2016 1701, 1702, 1704, 1705, 1707, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1719;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
716.00 куб.м. 5182.00 куб.м. 95.00 куб.м. 0 куб.м. 10487.00 куб.м. 472.00 куб.м. 16952.00 куб.м.
чб, мб, акдр, чдб, мжд, дб, кгбр, цр, бб
Процедури за добив на дървесина 360,439.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” „ Виж пълна информация
513 ДГС Царево 05.12.2016 12.12.2016 1708, 1709, 1710, 1711 и 1717
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
366.00 куб.м. 1746.00 куб.м. 10.00 куб.м. 0 куб.м. 8872.00 куб.м. 19.00 куб.м. 11013.00 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 234,666.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
407 ДГС Царево 17.11.2016 23.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,440.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина” Виж пълна информация
323 ДГС Царево 18.10.2016 25.10.2016 1602 – 14, 1607 – 10, 1611 – 9, 1612 – 8, 1615 – 11;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35.64 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.64 куб.м.
дб
Процедури за продажба на дървесина 3,385.80 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
184 ДГС Царево 22.08.2016 25.08.2016 1619
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1000 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1000 Пр. куб.м.
ДБ
Процедури за продажба на дървесина 10,500.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1619) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”, Виж пълна информация
99 ДГС Царево 19.07.2016 25.07.2016 1608 – 11, 1610 – 12, 1612 – 4, 1613 – 15, 1617 – 3;
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
41.56 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25.52 куб.м. 67.08 куб.м.
дб, цр
Процедури за продажба на дървесина 5,975.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина в горски територии - държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
87 ДГС Царево 19.07.2016 25.07.2016 1618 I и 1619 II
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 1707 куб.м. 445 куб.м. 23 куб.м. 2471 куб.м.
чб, дб, цр, мжд, кгбр
Процедури за добив на дървесина 52,832.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация