Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1689 ДГС Царево 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 39,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.Виж пълна информация
1669 ДГС Царево 15.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 115 куб.м. 0 куб.м. 8228 куб.м. 1361 куб.м. 17 куб.м. 9721 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
1801 - 1; 1804 - 1; 1804 - 2; 1805 - 1; 1805 - 2; 1808 - 1; 1809 - 1; 1809 – 2; 1816 – 1; 1816 – 2; 1817 – 1; 1817 – 2; Процедури за продажба на дървесина 598,672.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ (за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата)

Виж пълна информация
1610 ДГС Царево 02.01.2018 Открита процедура 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО“, с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. ”б” от Закона за обществените поръчки” (ЗОП). Виж пълна информация
1607 ДГС Царево 06.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
283 куб.м. 490 куб.м. 0 куб.м. 7972 куб.м. 2037 куб.м. 51 куб.м. 10833 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, кгбр
1802; 1804; 1805; 1810; 1813; 1814; Процедури за добив на дървесина 229,622.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
1606 ДГС Царево 06.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
322 куб.м. 347 куб.м. 0 куб.м. 8244 куб.м. 1554 куб.м. 21 куб.м. 10488 куб.м.
дб, цр, мжд, чб, бк, чдб, кгбр, лп
1801; 1806; 1808; 1809; 1812; 1816; 1817; Процедури за добив на дървесина 221,583.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
1472 ДГС Царево 24.10.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
21 куб.м. 80 куб.м. 0 куб.м. 1043 куб.м. 350 куб.м. 0 куб.м. 1494 куб.м.
дб, цр, кгбр
1724 Процедури за добив на дървесина 31,868.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево” „

Виж пълна информация
1377 ДГС Царево 15.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
95.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 95.00 куб.м.
чб
1712 – 9; Процедури за продажба на дървесина 8,089.50 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1337 ДГС Царево 04.09.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 103 куб.м. 0 куб.м. 1239 куб.м. 483 куб.м. 0 куб.м. 1854 куб.м.
дб, мжд
1722 Процедури за добив на дървесина 39,530.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево” „

Виж пълна информация
1296 ДГС Царево 25.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123.40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 45.07 куб.м. 168.47 куб.м.
дб, чб, цр;
1712 – 7 и 1718 - 5; Процедури за продажба на дървесина 13,779.87 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1279 ДГС Царево 11.09.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 60,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти, собственост на „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - гр. Сливен, които са в Териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦАРЕВО“, с открита процедура по реда на чл.18, ал.1, т.1, във вр. с чл.20, ал.1, т.1, б. ”б” от Закона за обществените поръчки” (ЗОП). Виж пълна информация
1244 ДГС Царево 03.08.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
143.02 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 62.22 куб.м. 31.35 куб.м. 86.45 куб.м. 323.04 куб.м.
дб, чб, цр, мб;
1702 – 11, 1703 - 12, 1707 – 17, 1712 – 5, 1717 – 18, 1718 – 1, 1718 – 2, 1618 – 9; Процедури за продажба на дървесина 25,888.62 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
1094 ДГС Царево 08.06.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 59 куб.м. 0 куб.м. 91 куб.м.
чб мб елб хб пб бб акдр аркип кип кб чббр чбп ак, кс
1720 и 1721 Процедури за добив на дървесина 1,981.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
1003 ДГС Царево 15.05.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
107.47 куб.м. 37.80 куб.м. 0 куб.м. 151.28 куб.м. 16.50 куб.м. 79.46 куб.м. 392.51 куб.м.
дб, чб
1714 – 4, 1717 - 7, 1713 – 8, 1714 – 6, 1717 – 10, 1719 – 4; Процедури за продажба на дървесина 29,175.49 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
923 ДГС Царево 19.04.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
66.66 куб.м. 2.28 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13.30 куб.м. 82.24 куб.м.
ДБ, ЧБ
1714 – 4 и 1717 - 7; Процедури за продажба на дървесина 6,963.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
844 ДГС Царево 23.03.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50.76 куб.м. 3.01 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 53.77 куб.м.
ЧБ
1714 – 1 Процедури за продажба на дървесина 4,653.35 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на добита дървесина, находяща се на временен склад, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
747 ДГС Царево 28.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
527.00 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 527.00 куб.м.
дб
1703 – 2, 1708 - 2, 1709 - 2, 1710 – 2, 1711 – 2, 1713 – 1, 1716 – 1, 1717 – 1 Процедури за продажба на дървесина 51,615.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад, находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„ Виж пълна информация
744 ДГС Царево 23.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м.
дб
I Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 9,752.49 лв. без ДДС
Предмет: „ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ“ (Природосъобразно производство на висококачествена дървесина от млади насаждения в ДГФ на територията на ТП „ДГС Царево) Виж пълна информация
711 ДГС Царево 07.03.2017 Открита процедура 24,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисване от ТП „ДГС Царево”, по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - “Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - “Доставка, баланс и монтаж на нови гуми (летни/зимни) и ремонт на стари за автомобилите, стопанисвани от ТП „ДГС Царево”.
Виж пълна информация
697 ДГС Царево 02.02.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2500 Пр. куб.м.
дб, цр
1703, 1704, 1705, 1707, 1713, 1717 Процедури за продажба на дървесина 27,500.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1703, 1704, 1705, 1707, 1713, 1717) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”, Виж пълна информация
560 ДГС Царево 07.12.2016 13.12.2016
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 974 куб.м. 0 куб.м. 6670 куб.м. 2192 куб.м. 0 куб.м. 9836 куб.м.
ДБ; ЦР
1702 – I, 1703 - I, 1708 - I, 1709 – I, 1710 - I 1711 - I Процедури за продажба на дървесина 655,452.00 лв. без ДДС
Предмет: „Продажба на прогнозни количества дървесина, добита до временен склад
(за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата), находяща се на територията на ТП „ДГС Царево„
Виж пълна информация