Ценоразписи

Ценоразпис 2021-4
Файл
Добавен
14.07.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2021 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис 2021г.-2
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис 2021г.
Файл
Добавен
06.01.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020-4
Файл
Добавен
18.09.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020_3
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020_2
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис за нуждите на МН през 2018г.
Файл
Добавен
12.09.2018 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис, на основание чл. 71, ал. 12 от Наредбата през 2018 г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА 2018 Г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис за нуждите на МН за 2018 г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА НА ТП "ДГС ЦАРЕВО" ЗА 2018 г.
Файл
Добавен
04.01.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
03.10.2017 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА РЕГИСТРИРАН ОБЕКТ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ НА ТП''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
27.09.2017 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на ТП"ДГС Царево"
Файл
Добавен
17.07.2017 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА В ТП"ДГС-ЦАРЕВО", ПРЕЗ 2017Г.
Файл
Добавен
30.01.2017 / ДГС Царево
ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ И ОБЕКТИ ЗА ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ПРЕЗ 2016г.
Файл
Добавен
05.10.2016 / ДГС Царево
ОДОБРЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ПО ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
05.10.2016 / ДГС Царево