slide

Ценоразписи | ДГС Царево

ЦЕНОРАЗПИС
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.05.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.05.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.03.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
23.03.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
09.03.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
17.02.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
04.02.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.01.2022 / ДГС Царево
Ценоразпис 2021-4
Файл
Добавен
14.07.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис
Файл
Добавен
26.05.2021 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис 2021г.-2
Файл
Добавен
22.01.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис 2021г.
Файл
Добавен
06.01.2021 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020-4
Файл
Добавен
18.09.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020_3
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020_2
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис 2020г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево
Ценоразпис за нуждите на МН през 2018г.
Файл
Добавен
12.09.2018 / ДГС Царево
Одобрен ценоразпис, на основание чл. 71, ал. 12 от Наредбата през 2018 г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ЦЕНОРАЗПИС ЗА 2018 Г.
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево