Личен състав

ДИРЕКТОР
ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ДИКОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЯНКА ОВАЛОВА
НАЧАЛНИК ГСУ
ИНЖ.
НАЧАЛНИК ГСУ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ
НАЧАЛНИК ГСУ
ИНЖ. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ДИМО КИРОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ПЕТЪР ИЛИЕВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
НИКОЛАЙ МОРФОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ИЛИЯН МАЗНЕВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
СТАМЕН СИРАКОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ЯНКО ЯНГЬОЗОВ
ТГС - РЪКОВОДИТЕЛ ОБЕКТ
ИЛИЯ ИВАНОВ
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. НАДЕЖДА ЛАПЧЕВА
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. АННА ГЕНКОВА
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. ЙОРДАНКА ГАКЕВА
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ЯНИ РУСИНОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
МАРИЕЛА ПИВЧЕВА
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ДАНАИЛ ЯНГЬОЗОВ