slide

Личен състав | ДГС Царево

ДИРЕКТОР
ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛЧАНОВ
ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР
ИНЖ. СТАНИСЛАВ ДИКОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
ЯНКА ОВАЛОВА
НАЧАЛНИК ГСУ
ИНЖ. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ
НАЧАЛНИК ГСУ
ИНЖ. ДЕЯН ГЕОРГИЕВ
НАЧАЛНИК ГСУ
ДАНАИЛ ЯНГЬОЗОВ
ТЕХНОЛОГ
ЯНКО ЯНГЬОЗОВ
ТЕХНОЛОГ
ИЛИЯ ИВАНОВ
ТЕХНОЛОГ
РУМЕН РАЛЕВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
МАРИН МАНОЛОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ПЕТЪР ИЛИЕВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
КРАСИМИР ДИМИТРОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
ДИМО КИРОВ
ПОМ. ЛЕСНИЧЕЙ
МАРИЕЛА ПИВЧЕВА
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. АННА ГЕНКОВА
ЛЕСНИЧЕЙ
ИНЖ. ЙОРДАНКА ГАКЕВА
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ЯНИ ГЕОРГИЕВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
СТАМЕН СИРАКОВ
ГОРСКИ НАДЗИРАТЕЛ
ИЛИЯН МАЗНЕВ