Новини

Няма снимка
ПРОТОКОЛ

На 04.07.2017г. от 10:00ч., в сградата на ТП"ДГС ЦАРЕВО" се проведе съвместна работна среща, относно готовността за опазване на горите от пожари в пожароопасния сезон.

Няма снимка
ПОКАНА

НА 28.11.2016Г. ОТ 14:00 ЧАСА, В СГРАДАТА НА ТП"ДГС ЦАРЕВО", ГР. ЦАРЕВО, УЛ. "ХАН АСПАРУХ" 25, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.