slide

Контакти | ДГС Царево

Директор:
инж.Николай Василев Вълчанов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр.Царево, ул. "Хан Аспарух" № 25
e-mail:
dgstsarevo@uidp-sliven.com
телефон:
0887/096 284; 0590/5 21 73
факс: