slide

Гoрска сертификация | ДГС Царево

Принцип 6 - Анализ на екологичните стойности 2024 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 5 - Предварителен анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2024 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 5 - Анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2023 г.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Царево
Уведомление дейности 2024 г. - принцип 4 и принцип 7
Файл
Добавен
01.03.2024 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг растения 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг екосистеми 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг животни 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 9 - Анализ на извършен мониторинг 2022 г.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 8 - Резюме от приложен мониторинг през 2022 г. 8.4.1.
Файл
Добавен
07.06.2023 / ДГС Царево
Принцип 7 - Резюме на планираните документи
Файл
Добавен
25.04.2023 / ДГС Царево
Принцип 5 - Анализ за положителни и отрицателни екологични ефекти през 2022 г.
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Царево
Принцип 1 -Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнал за корупция
Файл
Добавен
19.04.2023 / ДГС Царево
Уведомление дейности 2023 г. - принцип 4 и принцип 7
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Царево
Протокол от проведено обществено обсъждане за извършена инвентаризация на ГТ
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Царево
Принцип 7 - Карта на ТП "ДГС Царево"
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг екосистеми
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг животни
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг растения
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Анализ на извършен мониторинг 2021 г.
Файл
Добавен
22.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Система за провеждане на мониторинг
Файл
Добавен
22.03.2022 / ДГС Царево