Грска сертификация

Доклад мониторинг растения 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Доклад мониторинг животни 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Анализ мониторинг януари-декември 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Доклад по Принцип 8 индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Резюме по принцип 8 (индикатор 8.4.1.)
Файл
Добавен
09.04.2021 / ДГС Царево
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
17.02.2021 / ДГС Царево
Анализ външни ефекти
Файл
Добавен
15.09.2020 / ДГС Царево
ВП за решаване спорове свързани с право на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Файл
Добавен
15.09.2020 / ДГС Царево
Уведомление дейност 2020 актуализация
Файл
Добавен
24.08.2020 / ДГС Царево
Уведомление дейност 2020г.
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Царево
Резюме за резултатите от мониторинга по индикатор 8.4.1 за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
Файл
Добавен
14.03.2019 / ДГС Царево
Доклад за ГВКС-актуализиран 2019
Файл
Добавен
13.03.2019 / ДГС Царево
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП "ДГС Царево"
Файл
Добавен
07.08.2018 / ДГС Царево
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП "ДГС Царево"-специализиран доклад (актуализиран)
Файл
Добавен
07.08.2018 / ДГС Царево
Сключени договори за добив на дървесина на територията на ТП "ДГС Царево" през 2018 година
Файл
Добавен
12.07.2018 / ДГС Царево
РЕЗЮМЕ НА ГСП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ В ТП "ДГС ЦАРЕВО".
Файл
Добавен
18.06.2018 / ДГС Царево
Политика за управление на горите на територията на ТП "ДГС Царево"
Файл
Добавен
08.06.2018 / ДГС Царево
Уведомление на заинтересованите страни за дейността на ТП "ДГС Царево" през 2018г.
Файл
Добавен
05.06.2018 / ДГС Царево
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различни форми на дискриминация
Файл
Добавен
05.06.2018 / ДГС Царево
Вътрешни правила за решаване спорове свързани с право на собственост и ползване, права на работниците и местните общности
Файл
Добавен
05.06.2018 / ДГС Царево