slide

Гoрска сертификация | ДГС Царево

Уведомление дейности 2023 г. - принцип 4 и принцип 7
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Царево
Протокол от проведено обществено обсъждане за извършена инвентаризация на ГТ
Файл
Добавен
09.11.2022 / ДГС Царево
Принцип 7 - Карта на ТП "ДГС Царево"
Файл
Добавен
04.04.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг екосистеми
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг животни
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Мониторинг растения
Файл
Добавен
28.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Анализ на извършен мониторинг 2021 г.
Файл
Добавен
22.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 9 - Система за провеждане на мониторинг
Файл
Добавен
22.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 8 - Резюме мониторинг 8.4.1
Файл
Добавен
21.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 7 - План за управление (резюме)
Файл
Добавен
17.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 6 - Анализ на екологичните стойности, които могат да бъдат засегнати от горскостопанските дейности
Файл
Добавен
16.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 5 - Списък на видовете със средногодишно ползване по ГСП
Файл
Добавен
16.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 5 - Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Файл
Добавен
16.03.2022 / ДГС Царево
Принцип 5 - Анализ за положителни и отрицателни външни ефекти
Файл
Добавен
16.03.2022 / ДГС Царево
Уведомление дейност 2022
Файл
Добавен
04.03.2022 / ДГС Царево
Доклад мониторинг растения 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Доклад мониторинг животни 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Анализ мониторинг януари-декември 2020 г.
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Доклад по Принцип 8 индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
21.04.2021 / ДГС Царево
Резюме по принцип 8 (индикатор 8.4.1.)
Файл
Добавен
09.04.2021 / ДГС Царево