slide

Планове и разчети | ДГС Царево

Годишен план за ползване на дървесина ТП "ДГС Царево" 2024 г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Царево
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
07.02.2023 / ДГС Царево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2023 г.
Файл
Добавен
11.11.2022 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина през 2022 г.
Файл
Добавен
12.07.2022 / ДГС Царево
Годишен план за 2022
Файл
Добавен
09.11.2021 / ДГС Царево
Годишен план за производство на фиданки
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина 2021_2
Файл
Добавен
13.01.2021 / ДГС Царево
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА - 2021 Г.
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина 2020-3
Файл
Добавен
13.07.2020 / ДГС Царево
Годишен план 2020-2
Файл
Добавен
22.05.2020 / ДГС Царево
Годишен план 2020г.
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево
Годишен план за производство на фиданки
Файл
Добавен
10.01.2020 / ДГС Царево
Одобрен променен годишен план за 2019г.
Файл
Добавен
24.04.2019 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина през 2019г.
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 Г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
31.07.2018 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2018 г. НА ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
21.05.2018 / ДГС Царево
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП "ДГС Царево" за 2018 г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Царево
ОДОБРЕН ПРОМЕНЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г. на ТП ''ДГС ЦАРЕВО''
Файл
Добавен
23.08.2017 / ДГС Царево
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г ДГС Царево
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Царево