slide

Заповеди | ДГС Царево

Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти горска територия частна държавна собственост с площ на сервитутната зона 1 402 кв.м. общ. Приморско/4 300 кв.м. общ. Царево.
Файл
Добавен
22.03.2023 / ДГС Царево
Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот горска територия - частна държавна собственост с площ на сервитутната зона 10 722 кв.м., общ. Приморско
Файл
Добавен
22.03.2023 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
09.08.2022 / ДГС Царево
Заповед № РД - 10 - 45/10.03.2022 г. за учредено право на ползване в ГТ за устройване на постоянен пчелин
Файл
Добавен
15.03.2022 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
06.06.2019 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
14.05.2019 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
22.04.2019 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
22.04.2019 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
04.06.2018 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
04.06.2018 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Царево
УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПЧЕЛИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 70, АЛ. 7 ОТ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ
Файл
Добавен
14.05.2018 / ДГС Царево
Учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
29.01.2018 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
05.12.2017 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии държавна собственост за устройване на постоянен пчелин по смисъла на чл. 70, ал. 7 от Закон за горите
Файл
Добавен
05.12.2017 / ДГС Царево
заповед № РД - 10 - 084/02.10.2017 г.
Файл
Добавен
02.10.2017 / ДГС Царево
заповед № РД - 10 - 083/02.10.2017 г.
Файл
Добавен
02.10.2017 / ДГС Царево
Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в ГТ
Файл
Добавен
20.06.2017 / ДГС Царево
Заповед ., на основание чл. 69, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 71, ал. 7 от Закона за горите, Заповед № РД – 10 - 231/04.08.2016 г. на Директора на „Югоизточно държавно предприятие” ДП гр. Сливен, чл. 11, ал. 1 от Закона за пчеларството
Файл
Добавен
13.01.2017 / ДГС Царево
ЗАПОВЕД 1062/28.09.2016Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 37, АЛ. 3, ЧЛ. 90, АЛ.6 И ЧЛ. 128, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 18/07.10.15Г. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Файл
Добавен
25.11.2016 / ДГС Царево