Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4587 ДГС Царево 02.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
10 куб.м. 296 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 746 куб.м. 6 куб.м. 1058 куб.м.
изгр, бл, цр, мжд,
2008 Процедури за добив на дървесина 24,567.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4462 ДГС Царево 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
тп
2027 - 1 Процедури за продажба на дървесина 33,545.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4461 ДГС Царево 06.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
116 куб.м. 65 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 403 куб.м. 0 куб.м. 586 куб.м.
тп
2027 Процедури за добив на дървесина 12,538.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4333 ДГС Царево 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 232 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м. 0 куб.м. 1059 куб.м.
чб, бл;
2026 - 1 Процедури за продажба на дървесина 58,594.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4332 ДГС Царево 10.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 232 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 786 куб.м. 0 куб.м. 1059 куб.м.
чб, бл;
2026 Процедури за добив на дървесина 25,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4274 ДГС Царево 01.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия” Виж пълна информация
4273 ДГС Царево 27.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ТП „ДГС Царево” Виж пълна информация
4272 ДГС Царево 27.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС ЦАРЕВО“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ Виж пълна информация
4167 ДГС Царево 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 2079 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 6594 куб.м. 0 куб.м. 8849 куб.м.
чб, бл, изгр, цр, кгбр,
2012 – 1, 2016 – 1, 2020 – 1, 2024 – 1, 2025 - 1; Процедури за продажба на дървесина 603,710.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО” Виж пълна информация
4166 ДГС Царево 29.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 2079 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 6594 куб.м. 8 куб.м. 8849 куб.м.
чб, бл, изгр, цр, кгбр
2012, 2016, 2020, 2024, 2025 Процедури за добив на дървесина 206,647.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4074 ДГС Царево 01.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 1010 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1149 куб.м. 0 куб.м. 2243 куб.м.
чб, бл
2022 - 1 и 2023 - 1; Процедури за продажба на дървесина 123,778.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС ЦАРЕВО”

Виж пълна информация
4065 ДГС Царево 30.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
57 куб.м. 1010 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1149 куб.м. 0 куб.м. 2243 куб.м.
чб, бл
2022 и 2023; Процедури за добив на дървесина 53,901.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
4002 ДГС Царево 19.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2270 Пр. куб.м. 400 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 2670 Пр. куб.м.
бл, изгр,
1901, 1906, 1908, 1909, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 42,750.00 лв. без ДДС
Предмет: „ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА (ДОБИТА НА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ - ОБЕКТ № 1901, 1906, 1908, 1909, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014) ДО ПЛОЩАДКА НА СТОПАНСКИ ДВОР, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ЦАРЕВО”

Виж пълна информация
3921 ДГС Царево 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
187 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 9650 куб.м. 2807 куб.м. 40 куб.м. 12708 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2021; Процедури за добив на дървесина 295,125.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
3848 ДГС Царево 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014; Процедури за добив на дървесина 249,940.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
Процедура № 3848 на ДГС Царево от 03.02.2020 е прекратена!
3779 ДГС Царево 09.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014; Процедури за добив на дървесина 249,940.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
Процедура № 3779 на ДГС Царево от 09.01.2020 е прекратена!
3658 ДГС Царево 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 9243 куб.м. 3211 куб.м. 17 куб.м. 12864 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк,
2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020; Процедури за добив на дървесина 273,324.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
Процедура № 3658 на ДГС Царево от 11.12.2019 е прекратена!
3657 ДГС Царево 11.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 40 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014; Процедури за добив на дървесина 228,416.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” Виж пълна информация
Процедура № 3657 на ДГС Царево от 11.12.2019 е прекратена!
3538 ДГС Царево 20.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
155 куб.м. 238 куб.м. 0 куб.м. 9243 куб.м. 3211 куб.м. 17 куб.м. 12864 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр, избк
2001, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020 Процедури за добив на дървесина 273,324.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево” за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
Процедура № 3538 на ДГС Царево от 20.11.2019 е прекратена!
3537 ДГС Царево 20.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
181 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 8129 куб.м. 2388 куб.м. 0 куб.м. 10762 куб.м.
цр, мжд, чб, бл, кгбр, изгр
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014 Процедури за добив на дървесина 228,416.00 лв. без ДДС
Предмет: „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Виж пълна информация
Процедура № 3537 на ДГС Царево от 20.11.2019 е прекратена!