Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
330 ДГС Царево „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; годишни технически прегледи на МПС, собственост на „ЮИДП" ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Царево, по обособени позиции, за срок от 12 месеца 23.11.2015Информация по чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП за прекратяване на договор за ОП № 1.PDF /26.09.2016/
инфо изпълнен д-р ОП 2.PDF /01.12.2016/
265 ДГС Царево „Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител, креди и четки за маркиране на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Царево" 07.09.2015

254 ДГС Царево „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профил. на МПС; доставка на резервни части по заявка на възложителя; доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти; годишни технически прегледи на МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Царево, по о 25.08.2015


инфо изпълнен д-р ОП 3.PDF /01.12.2016/
246 ДГС Царево „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, за служителите на ТП „ДГС Царево” 19.08.2015


Информация по чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП за прекратяване на д-р.PDF /20.10.2016/
243 ДГС Царево „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на работниците и служителите на ТП „Държавно горско стопанство Царево” за 2015 год. 17.08.2015235 ДГС Царево Договор без обявление с поср. на борсов посредник, чрез борсова сделка за доставка чрез покупка на горива за нуждите на ТП ДГС Царево 12.08.2015
209 ДГС Царево Информация плащания ДГС Царево 10.07.2015152 ДГС Царево „Доставка чрез покупка на оборудване за нуждите на ТП „ДГС Царево”, включваща следните Обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Доставка чрез покупка на везна за измерване на автомобили” и Обособена позиция № 2: „Доставка чрез покупка на машина за рязане 22.05.2015

141 ДГС Царево „Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител, креди и четки за маркиране на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Царево” 07.05.201580 ДГС Царево Информация по чл.44 ал.10 ДГС ЦАРЕВО 27.03.2015
71 ДГС Царево „Доставка чрез закупуване на боя, спрей, разредител, креди и четки за маркиране на дървесина за нуждите на ТП „ДГС Царево” 23.03.2015